Facebook Twitter Pinterest email tisk

Rady na odkyselení organismu - acidobazická rovnováha

Acidobazická rovnováha

Strava je zásadním (ne však jediným) faktorem, který výrazně ovlivňuje stav ABR (acidobazická rovnováha). Zde si musíme uvědomit, že naše tělo si některé kyseliny vytváří samo a mnoho jich přijímá nevhodnou stravou. Avšak zásadité látky je nuceno přijímat pouze v potravě. To je skutečnost, která naznačuje, že převaha kyselin je u člověka pravděpodobnější než převaha zásad. Bohužel také moderní stravou do sebe dostáváme rovněž značné množství látek kyselinotvorných. Je to dáno skladbou stravy, způsobem konzumace a také surovinami a postupy použitými k výrobě potravin. Skladbu stravy a způsob konzumace jsme schopni jednoduše ovlivnit. Horší to bude se surovinami a postupy. To je jiná „hozená rukavice“. Rostlinná i živočišná výroba je v podstatě v troskách. Mechanismy velkovýroby nezaručují obsah životně důležitých zásaditých látek. Dá se spíše říci, že celkem spolehlivě zaručují nedostatek těchto látek. Opět hovoříme o minerálech, které přetížená půda již téměř neobsahuje, a dodáním dvou, tří prvků formou hnojení rostlina sice vyroste, ale většinou neobsahuje to podstatné, co nám zachrání život. Rovněž způsob úpravy surovin nahrává kyselinám. Zrno zbavené slupky a výrobky z něj, přeslazované, chemicky barvené, konzervované či jinak denaturované potraviny nemohou být nejen z hlediska acidobazické rovnováhy harmonickou potravinou. O potravinách typu fastfood, na které si v posledních letech bezmyšlenkovitě zvykáme, ani nemluvě.

Zdroj: Rady na odkyselení organismu
Zveřejněno: 29.11.2013