Facebook Twitter Pinterest email tisk

Jak se připravit na operaci prostaty - co musíte udělat před nástupem do nemocnice

Co musíte udělat před nástupem do nemocnice

Váš lékař s vámi promluví o krocích, které je třeba udělat před nástupem do nemocnice.
Pro představu se zde zmíníme o některých z nich.
Informujte svého lékaře o všech lécích i potravinových doplňcích, které užíváte. Lékař vám pak sdělí, které léky byste měli přestat užívat, které naopak dále užívat i před operací. Například: pokud užíváte ibuprofen (léky jako Motrin, Advil) nebo aspirin, můžete být lékařem vyzvání k ukončení jejich užívání přibližně 10 dní před operací. Raději si udělejte seznam vašich léků, kolik jich berete a jak často. Do seznamu uveďte i ty, které jste si sami koupili, jako například vitamíny a bylinky anebo i ty, které jste dostali od jiných lékařů nebo léčitelů. Pokud je to pro vás jednodušší, tak si místo seznamu přineste všechny léky sebou na poradu se svým lékařem, aby mohl vidět, co užíváte. Dále informujte svého lékaře o všech alergiích, které máte. Váš lékař vám sdělí čas, kdy se máte dostavit do nemocnice k hospitalizaci. Plánovaný pobyt v nemocnici při operaci rakoviny prostaty je 2 nebo 3 dny. Váš lékař vás před propuštěním do domácího ošetření ještě prohlídne, aby se ujistil, že jste připraven na mimonemocniční doléčení. Po propuštění nebudete schopni řídit auto, ani zvedat těžké předměty po dobu 2 až 3 týdny. Po propuštění budete potřebovat někoho, kdo vám pomůže anebo dojde na nákup. Promluvte si o tom s členy své rodiny nebo s přítelem, či přítelkyní a ujistěte se, že vám může někdo z nich pomoci.
Nejezte ani nepijte nic po půlnoci v noci před operací. Pokud máte léky, které musíte v této době vzít, tak je zapijte jen s malým douškem vody.

Zdroj: Jak se připravit na operaci prostaty
Zveřejněno: 28.2.2015