Facebook Twitter Pinterest email tisk

Bob Flaws a tradiční čínská medicína - dětské zdraví a tradiční čínskámedicína

Dětské zdraví a tradiční čínskámedicína

Mezi nejznámější publikace Boba Flawse patří kniha Dětské zdraví & tradiční čínská medicína. Kniha je praktickým průvodcem rodičů malých dětí tradiční čínskou medicínou, která pomůže najít správný směr ve výživě dítěte a zodpoví řadu otázek, které si rodiče denně kladou. Rodiče získají nové a podnětné informace o správné výživě dítěte, dozví se, jak dítě léčit stravou, co je tradiční čínská medicína a jakým způsobem ji lze využít v evropských podmínkách. Dále také to, jak probíhá návštěva u lékaře, který ji praktikuje. Flaws uvádí i nejčastější dětské nemoci a radí, jak na ně. Zajímavá je i kapitola o očkování a hyperaktivitě dítěte.

Kniha je napsána pro laickou veřejnost a má sloužit jako učebnice tradiční čínské medicíny dětských nemocí. Primárně je určena rodičům malých dětí. Není to v žádném případě publikace pro profesionální lékaře. Kniha obsahuje důležité informace pro rodiče o tom, jak udržet své děti zdravé a v dobré formě. Zahrnuje velké množství domácích léčebných postupů a zároveň popisuje různé typy léčby profesionálních lékařů čínské medicíny, s nimiž se rodiče mohou setkat a které jsou v ordinacích čínských lékařů běžně uplatňovány.

Kniha obsahuje autorovy vlastní praktické zkušenosti, které získal jako profesionální lékař akupunktury a čínské medicíny v průběhu posledních osmnácti let. Stejně tak důležité je i to, že autor sám je rodič a že i on a jeho žena byli vystaveni mnoha obtížným volbám, které jsou popsány v této knize. Stejně jako vy, rodiče, kteří budete číst tuto knihu, i autor probděl mnoho nocí se svým nemocným dítětem. Proto velké množství informací obsažených v této knize pochází nejen ze zkušeností při léčbě dětí jiných rodičů, ale také z aplikací tradiční čínské medicíny u něho doma. Přáním autora je, aby znalosti obsažené v této knize byly pro vaše děti stejně užitečné, jako byly pro ty jeho.

Z pohledu tradiční čínské medicíny nejsou děti pouze dospělí v menším provedení. Podle jejích principů jsou děti nevyzrálé a většina zdravotních obtíží má původ právě v této nevyzrálosti. Děti mladší pěti nebo šesti let často nemají dostatečně vyvinuté zažívání. To je příčinou většiny dětských nemocí, se kterými se dětští lékaři běžně setkávají, například koliky, bolestí ucha, kašle, nateklých žláz, alergií, dětského astmatu a ekzémů. Základem trávicího systému je dle tradiční čínské medicíny slezina a žaludek a děti nemají dostatečně vyvinutou právě slezinu. Musíme mít ale na zřeteli, že pojetí pojmů slezina a žaludek je v čínské medicíně odlišné od toho, co známe ze západní medicíny. Čtenáři by tedy neměli být zmateni tímto označením, které z čínštiny nelze doslovně přeložit. Při uplatňování principů čínské medicíny je tedy nezbytné odpoutat se od toho, co víme o slezině a žaludku z biologie vyučované na Západě.

Tradiční čínská medicína přirovnává proces trávení k procesu pálení alkoholu. Žaludek je jako nádrž na kvašení. Hromadí se zde jídlo a pití a dozrává zde. Pod žaludkem jsou umístěna kamna v podobě sleziny. Díky teplu sleziny dochází k odbourávání základních složek potravy. Stejně tak je odbouráván alkohol. Pomocí tepla sleziny tedy dochází k přeměně pevné stravy a tekutin. Pokud hovoříme o ohřívání, jedná se o slezinný jang. V případě, že máme na mysli metabolickou a přepravní funkci sleziny, mluvíme o qi (čchi) sleziny. Tímto způsobem přeměňuje jangová qi sleziny ty nejkvalitnější složky potravy na výpary, které putují vzhůru do srdce a plic. V srdci se z nich pak stává krev, v plicích qi. Plíce následně posílají qi do ostatních částí těla a díky srdci proudí krev po celém těle. Qi je hnací silou všech ostatních přeměn a přesunů v těle a krev zvlhčuje a vyživuje veškeré tkáně. Pokud qi a krev mohou v těle proudit volně, bez jakýchkoli překážek, dochází k bezproblémové výstavbě, obnově a zásobení všech tělních orgánů. Naopak když v těle není dostatek qi a krve, není tělo dostatečně zvlhčováno a zvyšuje se riziko nemocí. Ta nejjemnější složka potravy, ze které vznikají qi a krev, se hromadí v palírně podobně jako alkohol. Čínská medicína tuto složku označuje jako to čisté. Vše, co zůstane, nazýváme kalem. Z tohoto důvodu je proces tvorby qi a krve z těch nejkvalitnějších složek potravy popisován jako oddělování zrna od plev. To čisté putuje nahoru, aby bylo přeměněno na qi a krev, a kal je posílán dolů, kde je vyloučen jako odpadní látka v podobě moči a stolice.

Čínští lékaři považují slezinu a žaludek dětí za slabé a nevyvinuté. Dětské trávení dokáže jen s velkými obtížemi efektivně oddělovat to čisté od kalů. Proto se dětem nedostane z potravy tolik qi a krve, jako by se dostalo dospělým. I proto děti potřebují mnohem více spánku než dospělí. Dále pak dětské tělo nedokáže zcela vyloučit odpadní qi. Ta se pak může uvnitř těla hromadit a páchat škody.

Zdroj: Bob Flaws a tradiční čínská medicína
Zveřejněno: 13.5.2017SiteMAP