Facebook Twitter Pinterest email tisk

Co způsobuje noční pocení bez horeček - drogová závislost nebo stažení

Drogová závislost nebo stažení

Užívání drog člověka mění, přetváří zcela jeho svět a to, jak vnímá své okolí a naopak. Porucha užívání látek vede k abstinenčním příznakům. Abstinenční příznak je charakteristický pro cigarety, alkohol, opiáty, kokain, konopí, benzodiazepiny a další omamné látky. Při nedostatku uživatel začíná být nervózní. Touha po droze postupně vzrůstá. Nemá-li přístup k další dávce drogy, mění se i jeho chování. Může se objevit popudlivost, nervozita, stres, neschopnost soustředění, případně i fyzická slabost, třes rukou a bezdůvodné pocení. Drogově závislý je v tomto případě zachycen v bludném kruhu, kdy je stále více a více času (a nakonec prakticky všechen) nucen věnovat zisku drogy, potažmo tedy finančních prostředků sloužících k jejímu nákupu či surovin k její výrobě. Po vyprchání účinku drogy již nedochází k návratu do relativně „normálního“ stavu, závislý se cítí „pod normálem“, objevují se abstinenční příznaky, například bolesti hlavy, třes, křeče, silné pocení, k nimž se řadí často opomíjené působky závislosti psychické, tedy především extrémní neodolatelná touha po další dávce drogy. Blouznivé stavy a halucinace nejsou výjimkou. Logické uvažování jde stranou, veškeré úsilí se soustředí na zisk další dávky – nelze-li dostatek peněz získat legálně, překračuje řada závislých hranici zákona a finanční prostředky získává kriminální činností. Mnoho závislých jakoukoliv léčbu odmítá, nemají zájem svou situaci jakkoliv měnit.

Zdroj: Co způsobuje noční pocení bez horeček
Zveřejněno: 13.9.2018SiteMAP