Facebook Twitter Pinterest email tisk

Erektilní dysfunkce - léčba

Léčba

V současné době je efektivita léčby erektilní dysfunkce vysoká. Její základní podmínkou je co nejpřesnější diagnostika. Dalším velkým pokrokem v léčbě je objev nových léčebných přípravků s vysokou efektivitou.

Základem léčby poruch erekce způsobené poruchou cévního zásobení jsou léky, které jsou schopny zvýšit přívod krve do topořivých těles. Nejznámějším lékem je sildenafil (Viagra®) nebo podobné léky. Jejich užitím dojde k rozšíření přívodných artérií ovlivněním složité regulace krevního zásobení v topořivých tělesech. Kromě sildenafilu existují léky s podobným mechanismem účinku – tadalafil (Cialis®) a vardenafil (Levitra®). Sildenafil a vardenafil mají podobný účinek a působí pouze několik hodin. Odlišný je tadalafil, který je dlouhodobě účinný, působí přes 18 hodin. Pro všechny léky je společný poměrně rychlý nástup účinku. A to za 20–30 minut po spolknutí tablety.

Před použitím těchto preparátů je nutné zjistit, že pacient neužívá takzvané nitráty, tedy léky při ischemické nemoci srdeční. Při souběžném použití totiž hrozí závažné až smrtelné komplikace. Před léčbou těmito preparáty je vždy nezbytné podrobné vyšetření a konzultace s lékařem.

Efekt těchto léků spočívá v tom, že umožní zvýšený krevní přítok do topořivých těles. Nezbytnou podmínkou je určitá erotická stimulace (zrakem, dotykem nebo kombinací). Samotným užitím tohoto preparátu k erekci nedojde. Při nedostatečném účinku je možné zvýšit dávku léku, ale také po poradě s ošetřujícím lékařem.

Další možností v léčbě erektilní dysfunkce je přímá injekce léků do topořivých těles. Tato léčba se nazývá intrakavernózní léčba (topořivá = kavernózní). V praxi se využívá, pokud je tabletová léčba vazoaktivními léky nedostatečně účinná. V současné době se používá nejčastěji blokátor prostaglandinu E v preparátech Karon® a Caverjet®. Tato léčba vyžaduje dobrou spolupráci mezi pacientem a lékařem. Pacient se sám naučí aplikovat tyto injekce. Největší výhodou této metody je její velmi vysoká účinnost. Nevýhodou je nutnost injekce, tedy nepříjemná forma aplikace, a dále riziko vedlejších účinků. Největším rizikem této léčby je dlouhodobá erekce, která již není spojená s erotickými stimuly. Tento stav se nazývá priapismus (dříve majčení nebo chorda veneris). Tato erekce může trvat i několik hodin a je velmi bolestivá. Pokud trvá déle než 4 hodiny, vznikají změny v topořivých tělesech, které pak další erekci znemožní. Na toto riziko musí být pacient upozorněn a informován, kde je možné tuto komplikaci rychle a účinně léčit.

Další alternativou je použití vakuových pump. Principem je speciální vakuová komůrka, kam se vloží penis. V něm dojde díky podtlaku k erekci. Poté je z vakuové pumpy stažen speciální plastový pružný kroužek na kořen penisu. Ten slouží k blokádě odtoku krve žilním systémem a je takto udržována erekce i nadále. Musíme však varovat před používáním nehomologizovaných vakuových pump. Jejich použití je bez záruky a může být nebezpečné. Jistotu může mít pacient pouze po návštěvě specializované andrologické poradny.

Při úplném selhání léčby je posledním krokem použití penilních protéz. Principem je operace, kdy se odstraní funkční tkáň topořivých těles a místo ní se vloží speciální protéza. Je to nevratný krok, protože vlastní tkáň topořivých těles je navždy zničena. Penilní protézy jsou semirigidní (částečně ohebné) nebo inflantabilní (nafukovací). První typ udržuje penis ve stálé erekci. U druhého typu je speciálním mechanismem dosaženo erekce pouze dle přání pacienta.

Zdroj: Erektilní dysfunkce
Zveřejněno: 14.4.2014