Facebook Twitter Pinterest email tisk

Mirena - nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky

Jako všechny léky může mít i Mirena nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každé ženy.Seznam možných nežádoucích účinků

Velmi časté – mohou se vyskytnout u 10 a více ze 100 pacientek:

Časté – mohou se objevit u 1 až 10 z každých 100 pacientek:

Méně časté – mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 1 000 pacientek:

Vzácné – mohou se vyskytnout u 1 až 10 na každých 10 000 pacientek:

Zdroj: Mirena
Zveřejněno: 22.6.2016