Facebook Twitter Pinterest email tisk

Co způsobuje noční pocení bez horeček - syringomyelie

Syringomyelie

Syringomyelie je chronické degenerativní onemocnění postihující míchu. Je charakterizované tvorbou cyst naplněných tekutinou. Toto neurologické onemocnění postihuje častěji muže ve třetím decenniu života. V průběhu míchy se tvoří podélné dutiny, které jsou vyplněny tekutinou. Nejčastěji jsou lokalizovány v krčním úseku míchy, ale mohou se rozšířit i do oblasti hrudní. Postižení bederní oblasti se buď objevuje nezávisle, nebo se sem dutiny rozšíří z jiných částí, ale to je spíše výjimečné. Syringobulbie je název pro tvorbu těchto cyst v prodloužené míše nebo ve Varolově mostě (pons Varoli). Mícha je v místě postižení rozšířena a na příčném řezu můžeme vidět nepravidelný tvar dutiny. Často se objevují mnohočetné dutiny, které jsou od sebe odděleny úplnými nebo částečnými septy. Dutina bývá uložena excentricky, ale většinou dochází ke komunikaci s centrálním kanálem míšním. Vzhledem k uložení dutiny jsou klinické příznaky asymetrické a často jednostranné. Průvodním příznakem je právě pocení bez zjevných příčin.

Zdroj: Co způsobuje noční pocení bez horeček
Zveřejněno: 13.9.2018SiteMAP